Autor

Jürgen Neffe

Jürgen Neffe, urodzony w roku 1956, studiował fizykę, biologię, filozofię, doktoryzował się w obszarze biochemii. Przez dwadzieścia lat pracował jako dziennikarz, reporter i korespondent dla „GEO” oraz „Spiegel”. Wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. nagrodę Egon-Erwin-Kisch-Preis. Kierował centralą Towarzystwa Maxa Plancka w Berlinie oraz był współpracownikiem Instytutu Maxa Plancka zajmującego się historią nauki. Obecnie pracuje jako dziennikarz i pisarz. Jego książkowa biografia Einsteina należała w Niemczech w roku 2005 do top-ten-bestseller. Tłumaczona na wiele języków, w roku 2007 została przez „Washington Post“ uznana za „Book of the Year“.
Jego biograficzny reportaż z podróży „Darwin – przygoda życia”, który zapoczątkował stworzenie pierwszego Libroidu, należał w roku 2009 do najlepiej sprzedających się książek. Praca nad tą książką była dla Jürgena Neffe punktem wyjścia do przemyśleń nad przyszłością pisarstwa i czytelnictwa – opublikował je w eseju w tygodniku „Die Zeit”.